POLITYKA PRYWATNOŚCI FULWOVITA SP. Z O.O. OD DNIA 20.09.2021

Zaufanie użytkowników jest jedną z podstaw naszej działalności. Odwiedzając tę stronę akceptujesz naszą politykę prywatności i obowiązujące zasady. W tym miejscu w prosty i jasny sposób dowiesz się w jaki sposób Fulwovita przetwarza Twoje dane osobowe.
Również tutaj znajdziesz kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę Twoich danych osobowych w naszej firmie.


1. Jakie informacje na Twój temat może gromadzić i przetwarzać Fulwovita.
Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane, aby informować Cię o produktach, usługach i promocjach, a także po to, aby umożliwić sprzedaż naszych produktów drogą elektroniczną.
Zbieramy informacje, dzięki którym Twoje zakupy w Fulwovita będą zdecydowanie łatwiejsze, szybsze i wygodniejsze.2. Administrator danych
Przetwarzanie danych w Fulwovita odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.Należy pamiętać, że przekazując dane osobowe możesz podawać wyłącznie swoje dane osobowe.

Wyrażając zgodę na ich przetwarzanie potwierdzasz , że zgoda ta jest udzielona zgodnie z prawem Twojego kraju i masz do tego pełne prawo (potwierdzenie pełnoletności i możliwości udzielenia zgody) 

Administratorem danych osobowych, które podajesz w opisanych poniżej przypadkach, jest Fulwovita Sp. z.o.o z siedzibą w Puszczykowie, Dąbrowskiego 27.
W niektórych przypadkach, korzystając z niektórych z usług, możemy Cię prosić o przekazanie swoich danych innemu Administratorowi (np. dostawcy usługi płatności online). Będzie to jednak zawsze wynikało z informacji, którą otrzymasz od nas w momencie zebrania Twoich danych oraz z regulaminu danej usługi.

3. W jaki sposób mogę się skontaktować z Fulwovita w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
W każdym przypadku, będziemy starać się przekazać rzetelne informacje dotyczące przetwarzania przekazanych nam danych. Z Administratorem Twoich danych osobowych skontaktować się możesz wysyłając e-mail na adres sprzedaz@kikaboni.pl
W ten sam sposób możesz również skorzystać ze swoich praw, powstałych na mocy obowiązujących przepisów, tj. żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu, wycofania wszelkich zgód, które od Ciebie otrzymaliśmy, jak również skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych do innego Administratora.
Wszelkich zmian, dotyczących Twoich danych osobowych dokonamy jak najszybciej, zgodnie z obowiązującymi w naszej firmie procedurami.

4. Co w przypadku, jeśli stwierdzę, że Fulwovita niewłaściwie zarządza moimi danymi  
Jeśli uważasz, że działamy w sposób niewłaściwy przetwarzając dane osobowe, lub postępujemy niezgodnie z prawem, prosimy o informację, korzystając z metody kontaktu opisanej powyżej.
W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, powołanego do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce.
Urzędem właściwym w kwestiach prawidłowego wykorzystywania i zarządzania danymi osobowymi, od dnia 25 Maja 2018, w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. W jaki sposób Fulwovita uaktualnia informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawartych na tej stronie?
Treść tej strony, jak i usługi oraz promocje Fulwovita mogą podlegać zmianom. Strona będzie uaktualniana okresowo, aby odzwierciedlać te zmiany, jak również odpowiadające im modyfikacje w kwestii traktowania przetwarzanych informacji. Każdorazowo, w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, data również zostanie uaktualniona wskazując dzień w jakim nastąpiły zmiany.

Pamiętaj, że korzystając z tej strony internetowej, akceptujesz wszelkie zasady tutaj przedstawione. Każde kolejne wejście na tę stronę internetową, które będzie nosiło datę późniejszą od daty opublikowania nowej wersji niniejszej strony, będzie jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w jej treści. Warto zatem regularnie odwiedzać tę stronę, aby za każdym razem być świadomym, w jaki sposób zarządzamy przekazywanymi nam danymi. 

6. Czy jest możliwe, że Fulwovita dzieli się moimi danymi osobowymi z innymi firmami tudzież osobami?
Na wstępie musimy zaznaczyć, że bez Twojej zgody, Fulwovita nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotem zewnętrznym i osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów.

Oczywistym wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane. Jesteśmy natomiast zmuszeni do dzielenia się niektórymi danymi z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu (np. z firmami spedycyjnymi), czy dla nas w celach analizy czy podniesienia jakości Twojej obsługi. Podmioty współpracujące z nami, zobowiązane są na mocy odpowiednich umów, do wykorzystywania przekazywanych im danych wyłącznie według ściśle określonych wytycznych oraz w zdefiniowanym przez nas celu. Usługodawców zobligowaliśmy do odpowiedniego zabezpieczenia Twoich danych i przede wszystkim zachowania ich w tajemnicy.

7. Czy otrzymam e-mail od Fulwovita ?
Wyślemy do Ciebie e-mail tylko wtedy, jeśli podasz nam swój adres e-mailowy w zakładce “kontakt” i poprosisz nas o skontaktowanie się z Tobą w konkretnej sprawie.
Otrzymasz również e-mail od Fulwovita informujący o dokonaniu zamówienia, wraz z fakturą, oraz w przypadku braku odnotowania płatności.

8. Jak mogę się skontaktować z Fulwovita?
 
Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem informacji związanych z ogólnym funkcjonowaniem naszej strony internetowej, lub naszą ofertą oraz związanym z nią procesem realizacji zamówienia, możesz do nas napisać na adres info@fulvicforce.pl, lub sprzedaz@fulwovita.pl.

Skontaktujemy się z Tobą, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, jak tylko będzie to możliwe.

9. Kiedy i jakie dane osobowe może przetwarzać Fulwovita?
 
Odwiedzając naszą stronę reprezentujesz się przypisanym Ci przez operatora adresem. Adres ten jest zapisywany w tzw. logu na serwerze naszego operatora i po wymaganym przepisami prawa okresie (2 lat) jest usuwany.

Jeśli dokonasz u nas zakupów przez z internetową platformę sprzedaży (Allegro), platforma ta, na podstawie osobnej umowy powierzenia przetwarzania danych i zgodnie z jej polityką prywatności regulaminami przekaże nam dane niezbędne do obsługi zawartej umowy zakupu/sprzedaży. Dane te będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą z daną platforma umową, a po wycofaniu przez Ciebie lub Administratora Twoich danych zgody lub upływie 10 lat , jeśli nie uzyskamy dalszej zgody na ich przetwarzanie zostaną one usunięte.

10. Jaki czas moje dane mogą być przechowywane?
Proces przechowywania odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania zawartych umów, jak również po ich zakończeniu przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

W przypadku klientów detalicznych mowa jest o 10 lat a w przypadku podmiotów gospodarczych, czyli Kontrahentów jest to okres maksymalnie 3 lat i 6 miesięcy.

Przechowujemy Twoje dane dla celów:

  • rachunkowych i podatkowych przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe,
  • marketingowych przez 10 lat, nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody z zachowaniem okresu realizacji zmian wymaganego procedurami ochrony danych firmy,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub zaistnienia określonego zdarzenia,
  • statystycznych i analitycznych przez okres 24 miesięcy od przeprowadzenia analizy lub przeprowadzenia badania,
  • archiwalnych przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub wystąpienia określonego zdarzenia,
  • prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych przez okres trwania takich postępowań,
  • rozliczalności przez okres w jakim Fulwovita jest zobowiązane do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w  tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

11. Bezpieczna transmisja danych, zabezpieczenia.
Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to w szczególności procesu składania zamówienia. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione zarówno przez nas jak i naszych partnerów.  

12. Czy używamy plików „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich?
Stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Facebookhttp://www.facebook.com/help/cookies

Allegrohttp://allegro.pl/country_pages/1/0/cookie_policy.php

Sharethishttps://www.sharethis.com/privacy/

13. Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?
Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.
Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików „cookies” dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.