W jaki sposób kwas fulwowy może zapobiec chorobie Alzhaimera?

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że kwas fulwowy ma właściwości nootropowe. Nootrop to substancja, która może pomóc w zwiększeniu wskaźników inteligencji i zdolności poznawczych, takich jak pamięć robocza oraz zdolność do uczenia się i zatrzymywania informacji. Jedno z badań opublikowanych w Journal of Alzheimer’s Disease w 2011 roku wykazało, że kwas fulwowy ma szereg właściwości przeciwutleniających.

Naukowcy stwierdzili, że kwas fulwowy może poprawiać i chronić przed upośledzeniami poznawczymi, takie jak te, które są objawami choroby Alzheimera. Podstawowa przyczyna choroby Alzheimera powoduje blokadę połączeń innych neuronów. To ostatecznie prowadzi do utraty pamięci, demencji, ogólnego zamieszania i innych objawów. Choroba Alzheimera jest spowodowana przede wszystkim nieprawidłowym działaniem białek, a zasadniczo ich splątaniem wewnątrz komórek nerwowych (zjawisko znane również jako agregacja białek). Wykazano, że kwas fulwowy pomaga rozplątać te sploty m.in. skracając ich długość. Wynik ten jest obiecującym znakiem, że kwas fulwowy może pomóc w zapobieganiu i łagodzeniu choroby Alzheimera. Może zatem zapewnić poprawę funkcji poznawczych oraz zapobiegać wczesnemu wystąpieniu wyniszczających zaburzeń mózgu.

Fulvic Acid Inhibits Aggregation and Promotes Disassembly of Tau Fibrils Associated with Alzheimer’s Disease. Alberto Cornejo. 2011

Aby zrozumieć proces działania kwasu fulwowego w celu zapobiegania chorobie Alzheimera, należy poznać jej przyczynę. Cechą wspólną pacjentów dotkniętych schorzeniem jest występowanie w komórkach nerwowych włóknistych struktur, których głównym elementem budulcowym jest białko tau. W zdrowych neuronach pełni ono funkcję przekaźnika substancji odżywczych. W przypadku choroby Alzheimera, w wyniku wielu procesów i zmian chemicznych białko tau oddziela się od pierwotnej struktury, łącząc się z innymi cząsteczkami tworząc plątaninę łańcuchów, które blokują system transportowy wewnątrz komórek nerwowych. Uszkadzają one w ten sposób sieć synaptyczną, przez co impulsy elektryczne nie są prawidłowo przekazywane, czego skutkiem są właściwe symptomy choroby Alzheimera.
Z racji tego, że tworzenie się włókienek jest kluczowym wydarzeniem w patogenezie choroby Alzheimera, to właśnie na ten proces zwrócono szczególną uwagę badając oddziaływanie kwasu fulwowego. Okazało się, że związek potrafi rozbijać wstępnie uformowane włókna białka tau. Jego działanie osłabia także interakcje z innymi substancjami w procesie powstawania, przez co nie doprowadza do końcowego powstawania niekorzystnych struktur.
Reasumując, według opinii badaczy kwas fulwowy jest obiecującą cząsteczką zdolną do hamowania i rozkładania włókienek tau. Stwierdzono także, że już niebawem prawdopodobnie zapewni nowe spojrzenie na rozwój potencjalnych metod leczenia choroby Alzheimera przy użyciu naturalnych produktów.

Fulvic Acid Inhibits Aggregation and Promotes Disassembly of Tau Fibrils Associated with Alzheimer’s Disease. Alberto Cornejo. 2011 [PDF]
Pharmacological Modulators of Tau Aggregation and Spreading. Antonio Dominguez-Meijide. 2020 [PDF]
Tau protein aggregation in Alzheimer’s disease: An attractive target for the development of novel therapeutic agents. Marie Jouanne. 2022 [PDF]

Kwas fulwowy Kikaboni nie jest lekiem ani jego zamiennikiem. W świetle prawa stanowi suplement diety. Nie posiada właściwości o charakterze leczniczym. Wspomaga jedynie leczenie niektórych schorzeń i chorób oraz może łagodzić ich objawy. Dostarcza niezbędne makro- i mikroelementy oraz zwiększa przyswajalność niezbędnych substancji odżywczych. Wszystkie działania kwasu fulwowego, szczególnie w zakresie jednostek chorobowych zostały oparte na badaniach, do których link znajdziecie w treści oraz w zakładce gwaracja jakości.