Antybakteryjne właściwości kwasu fulwowego

Mimo, że kwas fulwowy z prawnego punktu widzenia nie jest uważany za antybiotyk, to szereg badań i analiz potwierdza jego silne właściwości antybiotyczne. W przeciwieństwie do antybiotyków, nie prowadzi on do powstania opornych na nie szczepów chorób. Ponadto nie stwierdzono, aby kwas fulwowy miał niekorzystny wpływ na florę jelitową, tak jak w przypadku niektórych farmaceutyków.
Jego regularne zażywanie wraz z prowadzeniem zdrowego trybu życia, może zmniejszyć ryzyko zachorowalności na przeziębienia i grypę, a także poprawić negatywne objawy alergii.

Antimicrobial, anti-inflammatory and antioxidant activities of natural organic matter extracted from cretaceous shales in district Nowshera – Pakistan. Fazli Khuda. 2022 [PDF]
Fulvic acid – a small but powerful natural substance for agricultural and medical applications. Didiek Hadjar. 2021 [PDF]
Phytochemical analysis, antibacterial, antifungal and antiinflammatory activity of humic acid. Nivetha M. 2019 [PDF]

Badanie

W badaniu dowiedziono, że kwasy humusowe wyizolowane z kompostowanej biomasy rolniczej ograniczają wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych powodujących powszechne choroby u człowieka. Podczas analizy, substancje o których mowa największą zdolność przeciwdrobnoustrojową wykazywały wobec niektórych szczepów bakterii Gram-dodatnich, takich jak Staphylococcus aureus i Enterococcus faecalis.
W badaniu zasugerowano, że takie kwasy humusowe (w tym najlepiej rozpuszczalne i reaktywnie biologicznie kwasy fulwowe) można stosować do wytwarzania nowych specyfików o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Produkty naturalne stanowiące specyficzne źródło bioaktywnych metabolitów, mogą być wykorzystane do celów terapeutycznych.

Antibacterial and antioxidant properties of humic substances from composted agricultural biomasses. Mariavittoria Verrillo. 2022 [pdf]

Przeciwwirusowe działanie kwasu fulwowego

Właściwości przeciwwirusowe materiałów humusowych pochodzących z gleby są znane ludziom od setek lat, a badane od dziesięcioleci. Określenie mechanizmu, za pomocą którego substancje humusowe hamują cytopatyczność wirusa (zmiany morfologiczne i degeneracyjne, występujące w komórkach pod wpływem replikacji wirusa), ujawniły, że substancje te przyłączają się do białka otoczki wirusa, pokrywając w ten sposób jego miejsca receptorowe. To dodatkowo uniemożliwia wirusowi wiązanie się i infekowanie komórek gospodarza, zwalczając w ten sposób replikację wirusa.
Do patogenów, dla których kwasy humusowe okazały się skuteczne, należą wirus Coxsackie A9, wirus opryszczki pospolitej typu 1 i 2, wirus HIV, grypa typu A i B, wirus cytomegalii (CMV) i wirus krowianki, jak również wirusy niektórych infekcji dróg oddechowych. Trwają również badania mające na celu zbadanie potencjału kwasów fulwowych przeciwko nowemu koronawirusowi COVID-19.

Humic substances as an environmental- friendly organic wastes potentially. Mohamed Hafez. 2020 [PDF]
Humic substances: Prospects for use in agriculture and medicine. Priya Goel. W Humic Substances by Abdelhadi Makan. 2021 [PDF]

Badanie

W kontekście badań nad wirusem stworzono zestaw materiałów humusowych obejmujący 16 próbek o różnym składzie frakcyjnym: kwas humusowy (HA), kwas himatomelanowy (HMA), kwas fulwowy (FA) oraz zbiór shilajit (OM) zawierających 19 próbek o różnym pochodzeniu geograficznym. Do oceny aktywności przeciwwirusowej zastosowano test antygenu HIV-1 p24 i test żywotności komórek. Na drodze uzyskanych wyników wywnioskowano, że materiały humusowe (w tym kwas fulwowy) stanowią bogate źródło wysoce silnych i wielokierunkowych związków naturalnych, które mogą być stosowane w profilaktyce i leczeniu infekcji wirusowych. Biorąc pod uwagę, że materiały humusowe można łatwo uzyskać z węgla lub borowin, a także przechowywać długookresowo w temperaturze pokojowej bez utraty właściwości antywirusowych, można je wykorzystać do terapii przeciw HIV-1 w warunkach ograniczonych zasobów, np. w Republice Południowej Afryki, która jest silnie dotknięta pandemią AIDS.

Antiviral activity of natural humic substances and shilajit materials against HIV-1 – Relation to structure. Yury V. Zhernov. 2021

Grzybobójcze właściwości kwasu fulwowego

Jak sugerują twórcy opracowania dotyczącego oddziaływania kwasu fulwowego na komórki grzyba, mimo że baza wiedzy na temat tej organicznej substancji jest stosunkowo ograniczona, wszystko wskazuje, że ma on odpowiednie właściwości biologiczne, by stać się środkiem przeciwdrobnoustrojowym o szerokim spektrum działania. Skutecznym także w przypadku biofilmów, które jak wiemy mają całkiem skuteczne mechanizmy obronne w przypadku antybiotyków i substancji antygrzybicznych. Dalsze badania – których z roku na rok pojawia się coraz więcej – precyzyjnie pomogą określić profil skuteczności i zasady stosowania kwasu fulwowego w zakresie walki z chorobami o podłożu grzybiczym.

New strategic insights into managing fungal biofilms. Elisa Borghi. 2015 [PDF]

Badania

Badanie z 2012 r. przeprowadzone przez brytyjskich naukowców na około 50 szczepach grzybach candida wykazuje zdolność kwasu fulwowego do zwalczania przyrostu i związanych z nimi infekcji. Dowiedziono, że był on najskuteczniejszym roztworem w porównaniu z powszechnie stosowanymi środkami przeciwgrzybiczymi, kaspofunginą, amfoterycyną B i worikonazolem. Wykazano, że kwas fulwowy niszczy przyrost Candida i jest skuteczny zarówno wobec pojedynczych komórek planktonowych (samotnie występujących), jak i biofilmów (skupisk komórek grzyba) w kontekście wszystkich szczepów. Oddziałuje on na błony komórkowe bakterii zmniejszając ich integralność.

Carbohydrate Derived Fulvic Acid An in vitro Investigation of a Novel Membrane Active Antiseptic Agent Against Candida albicans Biofilms. L. Sharry, C.A. Murray J. Anto. 2012

Słaba rozpuszczalność i biodostępność leków w wodzie jest główną przeszkodą w zakresie rozwoju farmaceutyków. Kwas fulwowy dzięki niskiej masie cząsteczkowej i znakomitej zdolności rozpuszczania się w roztworach jest w stanie ten problem rozwiązać.
Celem kolejnego badania było powiązanie ze sobą ketokonazlu (leku przeciwgrzybicznego) i kwasu fulwowego. Dzięki chelatacyjnym właściwościom związku humusowego, lek antygrzybiczny z łatwością związał się z jego strukturą. Do badania wykorzystano szczepy Candida Albicans i Tricophytonrubrum. Oba powodujące ludzkie schorzenia. Wykazano, że kwas fulwowy skompleksowany z ketokonazolem, wzmacnia działanie przeciwgrzybicze czystego leku. Stąd można wywnioskować, że kwas fulwowy może być stosowany jako obiecujący środek kompleksujący, w celu zwiększenia rozpuszczalności i biodostępności ketokonazolu, a także innych leków.

Pharmacokinetic evaluation of Fulvic acid-Ketoconazole complexes – a validation and line. Rahmuddin Khan. 2019

Kwas fulwowy Kikaboni nie jest lekiem ani jego zamiennikiem. W świetle prawa stanowi suplement diety. Nie posiada właściwości o charakterze leczniczym. Wspomaga jedynie leczenie niektórych schorzeń i chorób oraz może łagodzić ich objawy. Dostarcza niezbędne makro- i mikroelementy oraz zwiększa przyswajalność niezbędnych substancji odżywczych. Wszystkie działania kwasu fulwowego, szczególnie w zakresie jednostek chorobowych zostały oparte na badaniach, do których link znajdziecie w treści oraz w zakładce gwaracja jakości.